BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Servis Hizmetleri Birimi

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Görev Tanımı: Başkent Üniversitesi Servis Hizmetleri Birimi Üniversitemiz öğrenci ve personelinin şehir içi ve Bağlıca kampüsü arasında ulaşımlarını düzenli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlamak, gerektiğinde denetlemek ile ilgili raporları Genel Sekreterliğe sunmaktır.

Sorumluluk ve Yetkileri:

  • Üniversite öğrenci ve personelinin şehir merkezinden kampüse geliş gidişlerini sağlamak için görevlendirilecek araç sayıları, saatleri ve güzergâhlarını Rektör Onayına sunarak belirlemek,
  • Servislerin hangi yerleşim yerleri arasında yapılacağını belirten güzergâh çizelgesini yaparak web sayfasında ilan etmek,
  • Servis programları düzenleyip yüklenici firma ile olan koordinasyonu ve gerekli kontrol ve denetimleri yaparak, hizmetin devamlılığını sağlamak,
  • Üniversitemize servis yapan araçların sistemden takip edilmesi,
  • Servislerin giriş-çıkış saatleri ve doluluk oranları gibi bilgilerini servis otomasyonuna işlemek,
  • Servislerin Kampüse geliş ve gidişlerde araç sürücülerinin kurallara uyup uymadığını takip ve kontrol etmek,
  • Ay sonlarında yapılan servislerin otomasyondan kontrol edilerek aylık servis icmali oluşturularak, Genel Sekreterlik makamının kontrol ve onayına sunmak,
  • Rektörlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.